Kategoriat
Uncategorized

Maalatun laudan, vanerin ja muun puujätteen polttaminen

Huomaan monesti itse ajattelevani, mitä kaikkea voin hävittää saamalla siitä samalla lämpöhyötyä. Eikä asia pienen foorumien ja netin selailun perusteella ole muillekaan kovin selvää.

Lähes kaikki palaa kun lämpöä on tarpeeksi, mutta keskitytän hetki siihen, minkä kaiken polttaminen on fiksua ja mikä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin hyötyä.

On huomioitava että periaatteessa kaiken muun kuin puhtaan polttopuun polttaminen kotitalouksissa on kiellettyä. Siinä vaiheessa kun puupitoinen materiaali puretaan, muuttuu se jätteeksi ja siihen sovelletaan mitä jätteiden hävityksestä laissa ja asetuksissa määrätään. Tässä kirjoituksessa otan kantaa lähinnä erilaisten puumateriaalien sisältämiin käsittelyaineisiin ja siihen miten ne käytännössä vaikuttavat polttamiseen.

Mitä puuta voi polttaa?

PuujäteVoiko polttaa?Mahdolliset polttamisen ongelmat ja haitat
Maalattu puuEiMaaleissa olevien haitallisten ainesosien kulkeutuminen palokaasujen mukana ympäristöön. Tulipesän likaantuminen.
Naulainen puuYleensäNaulojen aiheuttama arinan tukkeutuminen. Tuhkan käsittely hankalampaa
VaneriEiVanerin liimat voivat palaa niin kuumana että tulipesä vaurioituu. Myrkylliset yhdisteet kulkeutuvan savun mukana ympäristöön.
LaminaattiEiLaminaatin liimat saattavat liata tulipesää ja palaa liian kuumana vaurioittaen sitä. Mahdollisesti myrkylliset yhdisteet kulkeutuvan savun mukana ympäristöön.
SekapuuSekapuulla tarkoitetaan usein sellaista polttopuuta joka sisältää eri puulajeja. Tällaista puuta voi hyvin polttaa. Kuusen polttaminen ei ole avotakassa suositeltavaa räiskymisen vuoksi.
PurkupuuVarauksellaPuhdas purkupuu käy poltettavaksi. Myöskään naulat eivät ole polttamisen este. Maalattu tai muuten käsitelty purkupuu ei sovellu yleensä poltettavaksi.
Betonilaudoitus
Paneeli
RoskatEiRoskat voivat sisältää lähes mitä tahansa, eikä niitä pidä tunkea tulen joukkoon kotitalouksissa. Roskien sisältämät metallit tukkivat arinan, muovit palavat epäpuhtaasti pienissä lämpötiloissa ja pahvit sekä paperit aiheuttavat turhan paljon hienoa tuhkaa.
Kertopuu
Parketti
Liimapuu
Kyllästetty puu
Öljytty puuVarauksella

Maalatun puun polttaminen

Puuta voidaan maalata hyvin monella erilaisella maalilla. Kun tähän lisätään se tosiasia, että maalattu puu voi olla myös hyvin monen ikäistä, siinä voi olla monia erilaisia maalikerroksia ja näin ollen hyvin monenlaisia aineita, ei maalatun puun polttamista voi varauksetta suositella. Vaikka maalia puun pinnalla on suhteellisen vähän puun määrään verrattuna, saattaa maalatun puun polttaminen aiheuttaa sekä ongelmia tulipesään että ympäristölle vaarallisten palokaasujen muodostumista.

Maalattu puu kyllä lähes poikkeuksetta palaa niin takassa kuin lämmityskatilassakin, mutta koska maalatun puun sisältämistä ainesosista ei useinkaan ole tietoa, on varmempaa hävittää maalattu puu puujätteenä.

Naulaisen puun poltto

Naulat harvoin aiheuttavat puun poltamisessa ongelmia. Naulaisen puun polttamisen aiheuttamat ongelmat jäävät lähinnä naulaisen tuhkan käsittelyvaiheeseen. Naulaista tai muuten rautaa sisältävää tuhkaa kun ei sellaisenaan ole hyvä heittää kukkapenkkiin tai kompostiin. Mihin sen kukakin sitten aikanaan kippaa.

Mikäli tuhkaa poistetaan tuhkaimurilla, naulat tukkivat helposti imurin letkun ja aiheuttavat näin vaikeuksia.

Olen kuullut sanottavan että nauloissa oleva sinkki ja muut erikoismetallit aiheuttaisivat piipun rapautumista ja tulisijan metalliosien ennenaikaista vanhenemista, mutta näille väitteille en ole löytänyt pitäviä perusteita.

Naulaisen puun polttaminen tuskin aiheuttaa kovin monta ongelmaa edellämainittujen lisäksi.

Vanerin polttaminen

Vaneri on puulevyä, joka on liimattu monesta siivusta kasaan yhtenäiseksi levyksi. Vanerissa oleva puu palaa sinänsä moitteetta, mutta vanerin sisältämä liima on asia joka aiheuttaa helposti ongelmia.

Vanerissa oleva liima voi palaa niin kuumana, että se vahingoittaa tulipesän metalli- ja mahdollisesti myös keraamisia osia. Lisäksi liimassa olevat aineet saattavat palaessaan muodostaa myrkyllisiä kaasuja jotka kulkeutuvat savujen mukana ympäristöön.

Puuinfo.fi sivuston mukaan pieni määrä pinnoitettuja ja pinnoittamattomia vanereita voidaan hävittää polttamalla muun puun seassa. Polttolämpötilan tulee olla mahdollisimman korkea jotta vaneri ja siinä olevat liimat palavat mahdollisimman puhtaasti.

Laminaatin poltto

Laminaatti koostuu puukuitulevystä jossa on pinnalla on kestävän lakkamaisen kalvon alle laminoitu usein puuta tai vastaavaa materiaalia muistuttava kuvio.

Laminaatin polttamiseen voinee soveltaa samaa ohjetta kuin vanerinkin hävittämiseen polttamalla. Pykälien mukaan se on kiellettyä, mutta hyvin kuumalla liekillä, muun puun seassa ja pieninä määrinä laminaatti tuskin aiheuttaa suurta ympäristökatastrofia. Suuria määriä laminaattia ei kuitenkaan ole hyvä lähteä polttamaan.

Sekapuuta takkaan

Sekapuu, eli sellainen polttopuu jossa on kuusta, koivua, mäntyä ja vähän kaikkia muitakin puulajeja sekaisin, soveltuu erittäin hyvin poltettavaksi. Avotakassa tulee huomioida että kuusi räiskyy ikävästi, joten kuusenkappaleet on hyvä poistaa ennen avotakkaan laittamista. Muuten kuusi on kuitenkin mainio polttopuu.

Purkupuun hävitys polttamalla

Kun purat vanhaa rakennusta ja vastaasi tulee esimerkiksi runkopuuta ja lattialautaa joita ei juurikaan ole käsitelty millään, voit hyvin käyttää niiden sisältämän energian hyödyksi polttamalla ne tulisijassa. Naulojen kanssa on huomioitava naulaisen puun polttamiseen liityvät ongelmat ja lattialautojen kohdalla on hyvä varmistua ettei takkaan laita paljoa maalipintaa tai muita myrkkyjä.

Betonilaudoituksen polttaminen

Betoni on pääasiassa hiekkaa, sementtiä ja vettä, joka sekin usein on haihtunut jo aikoja sitten pois tai sitoutunut mukaan betoniin. Betonilaudoituksessa taas useimmiten käytetään käsittelemätöntä puuta. Tai vaneria.

Puretun betonilaudoituksen voi hyvin polttaa kun huomioi mahdollisten naulojen aiheuttamat ongelmat tuhkainpoistossa. Myöskin suuremmat betoninkappaleet voivat aiheuttaa esimerkiksi tuhkaimurin tukkeutumisen. Betoni lähtee useimmiten laudasta hyvin irti kun sitä napauttaa vasaralla olan takaa.

Vanerista tehdyn betonilaudoituksen polttamiseen voi soveltaa pääasiassa vanerin polttamisessa kerrottuja asioita. Vanereissa on jonkin verran liimaa ja pintakäsittelyaineita, mutta ne eivät usein ole myrkyllisiä siinämäärin kun niitä on käytetty. Betonimuottina olevassa vanerissa voi olla myös muottiöljyä.

Paneelin polttaminen

Paneeli, silloin kun on kyseessä puupaneeli, on pääasiassa puuta ja pinnoituksessa käytettyä maalia, vahaa tai lakkaa.

Puhdas puupaneeli, esimerkiksi katon paneloinnissa syntyneet hukkapätkät joita ei ole käsitelty mitenkään, soveltuvat toki hyvin poltettavaksi. Mikäli paneelissa on vahapinta, ei ongelmia yleensä aiheudu. Varovainen pitää olla silloin kun mietitään maalatun paneelin poltamista, varsinkin jos kyseessä on purettu paneeli jonka pintakäsittelystä ei ole tietoa.

Puretussa paneelissa on myös nauloja, jotka voivat aiheuttaa ongelmia tuhkanpoistossa.

Roskien polttaminen takassa

Takka ei ole roskis, ja roskien polttaminen takassa onkin vähän ja paljon tyhmää. Roskat on parasta hävittää viemällä ne roskikseen niin piippu säästyy likaantumiselta ja naapurisopu ei saa turhaa säröä osakseen.

Kertopuun polttaminen

Kertopuu vastaa rakenteeltaan vaneria ollen puuta joka on liimattu kasaan. Kertopuun liimauksessa käytetään myös useimmiten samantyyppisiä hartsiliimoja joita vanerien liimauksessa käytetään, eivätkä ne pieninä määrinä aiheuta merkittävää ongelmaa.

Parketin polttaminen

Parketti koostuu useimmiten puusta, liimasta ja lakasta. Parketin pohjakerros voi olla tehty vanerista ja pintakerros keskenään liimatuista puusuikaleista. Parketin pinta on lähes poikkeuksetta lakattu. Parketissa oleva puu palaa useimmiten ongelmitta, lakka ja käytetyt liimat saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa.

Voiko liimapuuta polttaa?

Liimapuu on puusuikaleista valmistettua yhteen liimattua puuta. Liimapuussa olevan liiman osuus on puumateriaaliin verrattuna verrattain pieni, eikä liimapuun polttaminen useinkaan aiheuta mitään ongelmaa.