Kategoriat
Uncategorized

Puuvajan rakentaminen | Lupa | Ohjeet | Tontin rajalle?

Puuvajan rakentaminen on monen puuta polttavan mielessä, varsinkin silloin kun ulkona tihuttaa ja tuulee, eikä pintakuivaa puuta tahdo löytyä juuri millään. Puuvajan rakentamiseen löytyy netistä jos jonkinlaista ohjetta, muttei mikään niistä ole aivan täydellinen. Ei tämäkään, vaikka saattaa olla, että löydät tästä pari vinkkiä oman puuvajasi rakentamiseen.

Tarvitaanko puuvajan rakentamiseen lupa?

Luvan tarve puuvajan rakentamiseen riippuu siitä kunnasta ja kunnan alueesta jossa asut tai johon puuvajan haluat rakentaa.

Useimmissa kunnissa riittää puuvajan tyyppisen rakennuksen tekemiseen varsinkin kaava-alueen ulkopuolella pelkkä ilmoitus, ja mikäli rakennettava kohde on pieni, ei ilmoitustakaan tarvita.

Parhaiten asia selviää omatoimisesti tutustumalla kaupungin tai kunnan rakennusjärjestykseen. Sellainen on poikkeuksetta joka paikassa jossa rakennusvalvontaa tehdään.

Mikäli asia ei rakennusjärjestyksestä jostain syystä selviä, tai puuvajan sijainti tai koko on sellainen että liikutaan aivan ilmoitus- tai rakennusluparajan lähellä, on syytä tarkistaa asia kunnan rakennusvalvonnasta.

Niin kauan kun rakennukselle ei tee sen kummempia perustuksia ja se on siirrettävissä ihmisvoimin, liikutaan hyvin turvallisella alueella luvan suhteen. Kun puuvajaan tekee perustuksia betonista, sen koko kasvaa suuremmaksi tai projekti muuten laajenee, kannattaa asia ehdottomasti tarkistaa ja tehdä tarvittavat ilmoitukset puuvajan rakentamisesta jotta tulevaisuuden mahdollisiltaongelmilta vältytään.

Kuinka lähelle tontin rajaa puuvajan voi rakentaa?

Silloin, kun ouuvajan rakentamiseen ei sovelleta ilmoitus-, toimenpidelupa- tai rakennuslupamenettelyä, on kyse lähes poikkeuksetta sellaisesta pienestä rakennelmasta, jonka sijoittamisessa naapurin rajan läheisyyteen voidaan noudattaa niin sanottua 45 asteen sääntöä.

Helsingin kaupungin ohjeessa jätekatoksiin liittyen asia on kerrottu seuraavasti:

Vaja, katos tai muu rakennelma on sijoitettava naapuritontin rajasta vähintään niin kauaksi, että piirrettäessä tontin rajalta 45 asteen kulmassa suora, rakennelman on jäätävä kokonaan sen alle.

Harvoin tontilla on niin ahdasta, että tämä aiheuttaa mitään ongelmia. Jos kuitenkin jostain syystä haluat sijoittaa rakennelmasi lähemmäs kuin mitä tämä sääntö antaa luvan, juttele asiasta naapurisi kanssa. Eikä naapurin kanssa juttelu ja mielipiteen kysyminen muutenkaan huono ajatus ole.

Mikä on puuvajan vähimmäisetäisyys rakennuksiin?

Puuvaja on sijoitettava niin, ettei se lisää asuinrakennuksen palovaaraa. Joissain ohjeissa turvallisena etäisyytenä pidetään kahdeksaa metriä, mutten ole löytänyt asiasta selkeää sääntöä tai määräystä. Kaupunkialueella roskakatosten kanssa on hyvinkin tiukkoja asetuksia niiden lukitsemisesta ja sijoittamisesta ilkivallan aiheuttaman palovaaran takia. Sama kannattaa huomioida myös puuvajojen kohdalla, vaikkei oven lukitseminen sinänsä mitenkään estä harvalaudoituksella verhotun puuvajan sytyttämistä.

Hieman enemmän pohdintaa liittyen halkopinon sijoitukseen rakennukseen nähden löytyy kirjoittamastani artikkelista polttopuiden pinoaminen.

Mikä on hyvä paikka puuvajalle?

Puuvajan sijoituksessa tulee huomioida ylläolevan lisäksi myös puvajan tuleva käyttö. Puuvaja tulee rakentaa sen verran lähelle paikkaa jossa puuta poltetaan, ettei kantomatka muodostu ylitsepääsemättömän pitkäksi.

Myös puuvajan täyttäminen on huomioitava. Puuta joko tuotetaan jossain kohdassa tonttia itse, tai sitä hankitaan ostopuuna. Puuvaja tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, ettei sen täyttäminen ole hankalaa ja aikaavievää.

Joskus puuvajan yhteyteen voi rakentaa myös jonkinlaisen pyörien, puutarhatyökalujen ja muiden ulkovälineiden säilytykseen tarkoitetun tilan, jolloin on myös tämä on huomioitava puuvajaa tontille sijoitettaessa.

Kaikki nämä sijoitukseen liittyvät asiat ovat vain suuntaviivoja, johtuen siitä että jokainen tontti ja jokaisen henkilökohtaiset tarpeet ovat erilaisia. Nämä seikat on kuitenkin hyvä pitää mielessä kun puuvajan rakentamista suunnittelee.

Onko puuvajan rakentaminen kallista?

Puuvajan rakentaminen maksaa pääasiassa omaa työtä, mikäli hyppysissä on valmiiksi hieman taitoa tehdä erilaisia nikkarointeja ja rakennustöitä. Materiaalikustannukset puuvajassa ovat maltilliset, sillä rungon lisäksi seiniin ja kattoon menee hieman puutavaraa, sokkeliksi tarvitaan muutama pätkä kyllästettyä puuta, ja lattiaksi muutama kuormalava, joita usein saa liikkeistä uloskantohintaan.

Suurella osalla omakotiasujia tarvikkeita löytyy jo valmiiksi varastosta, eikä puuvajan rakentaminen maksa juuri mitään, kun puhutaan niistä tarpeista joita joutuu kaupasta hankkimaan.

Erilaisia puuvajoja ja katoksia ohjeineen on toki olemassa valmiina vaikka kuinka, ja jollekin sellainenkin saattaa olla juuri sopiva kokonsa ja rakentamisen helppouden puolesta.

Tarvitaanko puuvajan rakentamiseen paljon taitoa?

Uskallan väittää, että hyvillä ohjeilla ja perustyökaluilla puuvajan rakentamisesta selviytyy lähes kukan tahansa. Puuvajan rakentaminen on pääasiassa sahaamista, ruvaamista ja osien paikalleen asettelua sen jälkeen kun on päätetty, minkä kokoinen, muotoinen ja tyylinen puuvaja rakennetaan ja mihin se sijoitetaan.

Pyrin tekemään tästä ohjeesta niin selkeän ja seikkaperäisen, että puuvajan rakentaminen sen mukaan muistuttaa lähinnä yksinkertaisen palapelin tekemistä. Eikä sen sen vaikeampaa tarvitse ollakaan ollakseen mukavaa tekemistä koko perheelle 🙂

???

Tästä eteenpäin artikkeli on vielä kesken. Otsikoiden alle ilmestyy kuvallista ohjetta sitä mukaa kun projekti pihamaalla edistyy.

Mitä työkaluja tarvitsen kun rakennan puuvajan?

Mistä materiaaleista puuvaja tehdään?

Puuvajan rakentaminen alkaa

Puuvajan koon päättäminen

Sokkelin rakentaminen

Lattian asenunus sokkelin päälle

Pystytolppien teko ja asennus

Seinäkoolausten asennus

Puuvajan seinän laudoitus

Katto puuvajalle

Puuvajan katon kaltevuus

Puuvajan kattomateriaali